Forældresamarbejde

For at barnet føler sig trygt og forbinder dét, at blive passet, af andre end deres forældre, med noget godt, er det en afgørende faktor, at der er god kontakt, samspil og samarbejde mellem forældrene og børnepasseren. For os i Minihaven er det vigtigt, at man er åben og ærlig, så der ikke opstår misforståelser. Det er vigtigt, at I føler jer trygge, når I afleverer Jeres barn, og at der er en god kontakt mellem os og jer forældre. Endvidere h ar det stor værdi for os i Minihaven, at vi taler sammen, når barnet bliver afleveret, og hentet igen, hvor der kort bliver fortalt, hvad vi har lavet i løbet af dagen, og hvad barnet har lavet hjemme, for eksempel i weekenden. Det giver også barnet en tryghed, hvis vi efterfølgende snakker om ting fra hjemmet og viser interesse.

Vi har tavshedspligt, så I kan regne med vores diskretion.

På vores lukket Facebookside vil vi hver uge lægge billeder samt videoer af børnene, så I kan følge med i børnenes dagligdag hos os.

Vores forventninger:
Da vi er et stort hus med mange børn tager vi ikke børn ind, som kræver særlig pasning, dette grundet at vores storpasningsordning ikke er det optimale tilbud til de pågældende børn.
For at der ikke skal være en stor udskiftning blandt børn tager vi ikke børn ind der kun skal være her i en kort periode. Vi forventer at barnet er hos os til det starter i børnehaven, medmindre at barnet ikke trives hos os.