Opsigelse

Varsel for opsigelse af pasning i Minihaven er for begge parter løbende måned + en måned, som skal sendes på mail.

Hvis du fx ønsker at opsige dit barns pasning d. 1. maj, skal Minihaven modtage skriftlig opsigelse senest 31. marts.

I Minihaven kan barnet ikke siges op med virkning pr. 1/7eller 1/12.