GDPR / Persondatapolitik

Vi beskytter dine persondata

Fra den 25. maj 2018 skærpede EU kravene til, hvordan virksomheder bruger og behandler de data, de har om dig. De nye regler er blevet til for at beskytte dig endnu bedre, når virksomheder håndterer dine personlige oplysninger.
Vi har derfor opdateret Minihavens persondatapolitik og i den kan du se:
• Hvordan og hvilke personoplysninger vi indsamler
• Hvad vi bruger dataene til
• Hvad dine rettigheder er i forhold til dine personlige oplysninger
Vi vil med denne orientering blot understrege, at vi passer godt på dine oplysninger. For at forstå hvordan vi behandler og anvender dine data, kan du læse Minihavens persondatapolitik her:

Hvordan og hvilke personoplysninger indsamler Minihaven?
Minihaven indsamler personoplysninger:
• Når du vælger at blive optaget på Minihavens venteliste
• Når du vælger at lave kontrakt vedr. dit barns optagelse i Minihaven
• Når du underskriver lønsedler til Minihavens personale

Minihaven indsamler typisk følgende personoplysninger:
• Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, oplysning om læge, arbejdsgiver, vaccination m.m.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven. Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.
Jeres oplysningerne opbevares for den elektroniske del, på e-Boks og for papirdelen i aflåst skab i Minihaven, og er til enhver tid tilgængelig for jer.
Destruktion af personoplysninger foregår ved makulering senest 5 år efter barnet er udmeldt af Minihaven. Grunden til dette er at vi skal kunne dokumentere vores indtægt til Skat.

Hvad bruger Minihaven dataene til?
Minihaven bruger typisk dataene til::
• Opbevaring af kontaktoplysninger på barnet og dets forældre.
Ligeledes skal vi orientere om, at vi tager billeder af jeres børn, for at dokumentere vores arbejde, og dele dagen med jer på Facebook (i lukket gruppe) Enkelte billeder vil blive brugt på vores hjemmeside, efter aftale med jer som forældre.
Billederne vil IKKE blive slettet, da de er minde om uforglemmelig tid sammen med jeres barn.