Hvorfor vælge vores private storpasningsordning?

I Minihaven har vi tid til at give børnene, det de har brug for, når de ikke er sammen med deres forældre. Hos os vil der være plads til varme, nærvær, tryghed, omsorg og overskud til det enkelte barn. Vi vil tage imod børnene med en positiv tilgang til dagen og gøre vores bedste for at de trives. Hos os kommer børnene ikke til at mangle knus og nærvær, og alle børn bliver behandlet ligeværdigt. Vi er her for at give jeres børn en god start på livet.
Her er det Jer og os, som vælger hinanden og ikke kommunen, der bestemmer, hvor jeres barn kan blive passet. I har derfor mulighed for at følge jeres mavefornemmelse vedrørende, om Minihaven er det rette sted for jeres guldklump.
Hos os bliver jeres barn ikke bare passet i nogle gode og trygge rammer med hjemlig hygge og nærvær, det er også i kyndige hænder, da vi er tre med mange års erfaring som dagplejer samt en af os er uddannet pædagog og har flere års erfaring med børn.
Da vi er tre om at passe børnene har vi mulighed for at aldersopdele dem og tilrettelægge aktiviteter samt udflugter efter deres behov. På den måde sørger vi også for, at de yngste og nye børn ikke bliver overstimuleret i løbet af dagen samtidig med, at de ældste børn kan komme med på flere udflugter, da vi ikke skal tage hensyn til de små.
Ved bleskift, putning og når der skal trøstes eller hjælpes med mad, vil der altid være nogen, der kan holde øje med de andre børn, på den måde kommer børnene aldrig til at føle sig tilsidesat. Endvidere vil vi, med tre par øjne i stedet for et, være bedre til at tilgodese børnenes behov.
I Minihaven hjælper vi børnene med at være selvhjulpne. Vi sørger for at lave rammer, så børnene selv tager aktiv del i dagligdagen – selv kravler op på en stol, selv tager sit tøj af og på mm. Det styrker børnenes selvstændighed.
En storpasningsordning betyder flere udfordringer og større mulighed for social indlæring, samt der er større chance for at møde jævnaldrende og en legekammerat af samme køn.
I en børnehave er der store børnegrupper med få pædagoger, derfor mener vi, at det er et godt springbræt at have været i en større børnegruppe.
Vi har lokaler i en tidligere børnehave på 220 m2– Så selvom vi er mange børn under samme tag, så er der mange muligheder for at dele børnene op i mindre grupper og lave alderssvarende aktiviteter i de forskellige rum.
Da vi er tre voksne, råder vi over den tid et nyt barn kræver af voksenkontakt i en opstartsperiode, og kan derfor tilbyde det nye barn en god opstart i trygge rammer. Samtidig er der to voksne til de andre børn, så de ikke føler sig oversete, når der starter nye børn.
Vi modtager ikke gæstebørn. Hvilket betyder, at vi er en fast gruppe børn, så jeres børn ikke skal forholde sig til nye børn hele tiden, det minimerer også smitterisikoen ved sygdomme.
Her behøver I ikke at køre jeres barn i gæstedagpleje eller selv finde pasning, hvis en af os skulle blive syg, da vi har faste vikarer til formålet. Gæstedagpleje kan ofte føles meget overvældende for et lille barn, idet barnet bliver afleveret hos en anden voksen, som det måske knap nok kender.
Det er vigtigt, at vi som privat børnepasningsordning yder vores bedste, da vi lever af vores ry og de anbefalinger andre forældre giver videre til deres netværk. Derfor kan I som forældre være bevidste om, at vi i Minihaven, vil gøre alt for, at jeres børn trives.