VORES PRISER

Her finder du vores gældende priser for 2021.

Listen er altid opdateret og inklusiv moms.

Egenbetaling deltidsplads 3.087 DKK
Egenbetaling heltidsplads 3.587 DKK
Kommunalt tilskud 6.013 DKK
I alt pr. måned deltidsplads 9.100 DKK
I alt pr. måned heltidsplads 9.600 DKK

Prisregulering  sker i henhold til Aalborg Kommunes regler, og i forhold til generelle prisstigninger. Prisstigningen gælder fra Januar måned og vi vil informere jer forældre i god tid.

Kommunalt tilskud:
Aalborg Kommune yder et tilskud for, at I kan få jeres barn passet privat. Tilskuddet i 2021 er på 6013 kr. om måneden (for en heltidsplads).
Vi hjælper jer med at udfylde ansøgning om tilskud.

Aalborg Kommunes regler for tilskud:

  • Du skal ikke betale skat af tilskuddet.
  • Børnepasseren skal derimod betale skat af den løn, som I har aftalt.
  • Du kan ikke få tilskud under barselsorlov, fædreorlov, forældreorlov vedrørende pasningsbarnet.
  • Du kan ikke få tilskud til at passe dine egne børn.
  • Du kan ikke få økonomisk eller pædagogisk friplads i privat pasning.
  • Der gives søskenderabat efter gældende regler (læs mere på Aalborg Kommunes hjemmeside).

Aalborg Kommune sætter tilskuddet ind på jeres nemkonto den sidste dag i måneden.