Vi kan tilbyde

Det er vigtigt for os at tilbyde et kærligt, trygt, omsorgsfuldt og nærværende miljø for jeres børn samt et tæt samarbejde med jer forældre.
Hos os tager vi udgangspunkt i de 6 pædagogiske læreplanstemaer og arbejder desuden også ud fra Aalborgs Kommunes krav om tidlig opsporing

Barnets alsidige personlige udvikling
Her vil vi tage udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone, guide og støtte dem til at blive selvhjulpne. Igennem leg hjælper vi børnene til at udfolde sig samt skabe egne projekter og opleve, at vi anerkender dem for deres indsats, hvilket er med til at styrke deres selvværd.

Sociale kompetencer
Vi vil styrke børnenes sociale kompetencer ved at inkludere dem i fællesskabet, lære dem at respektere hinanden, håndtere konflikter, “vente på tur” samt give dem mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter herunder: rollespil, praktiske opgaver og fælles lege mm.

Sprog
Vi styrker børnenes sprog ved at sætte ord på det vi gør og ser. Vi synger sammen, læser historier, bruger rim og remser samt lærer børnene at forstå sammenhæng mellem mimik, kropsprog og tale.

Krop og bevægelse
Vi træner børnenes motorik ved at lege, danse, hoppe, trille, gynge samt mosle. Det er vigtigt for os, at det at bruge kroppen bliver en naturlig del af børnenes hverdag, og det er lige så vigtigt for os at få ro på igen, hvor vi gør brug af afstressende øvelser samt yoga i børnehøjde.

Naturen og naturfænomener
Naturen er en enestående legeplads for børnenes sind og krop. Vi vil inddrage børnene i naturen ved at lade dem passe vores lille urtehave og lære dem konceptet fra jord til bord. Hos os kommer børnene til at opleve alt slags vejr, hvor de får lov at hoppe i vandpytter, kælke i sneen samt lege med vand i solen.

Kulturelle udtryksformer og værdier
Vi vil udvikle børnenes kulturelle udtryksformer ved forskellige kreative aktiviteter, hvor de kan tegne, male, lave perleplader, klippe og klistre, føle, røre og mærke forskellige konsistenser og former. Vi indfører børnene i årets højtider og de traditioner, som følger med. Vi træner børnene i bordskik – hvordan dækker vi bord, hvordan serverer vi maden og hvordan er stemningen ved bordet?

De aktiviteter vi laver med børnene, vil altid være tilrettelagte efter udviklingstrin og alder.

Derudover vil vi tilbyde:

• Kærlige, anerkendende, trygge og nærværende børnepassere med hjertet på det rette sted.

• 100 % røgfrit og allergivenligt miljø med økologi i fokus.

• Dejlig lukket have blot et stenkast fra Sohngårdsholmsparken samt sanselegeplads med direkte udgang fra vores have.

• Desuden tager vi på tur ud af huset hvis vejret tillader det.

• Børnene skal ikke i gæstepleje, da vi har faste vikarer i huset.

• Overdækket pavillon til de sovende børn

• Vores holdning er, at de store børn, som er ca. 2 år sover indenfor.
Det giver os mulighed for at øve selvhjulpenhed med børnene og på den måde forberede overgangen til tiden i børnehaven nemmere.

Renlighedstræning

Vi hjælper gerne dit barn med renlighedstræning når barnet er klar til det, vi har små toiletter vi kan øve på, men vi vil på ingen måde presse barnet, da dette kan resultere i, at barnet tilbageholder urin og afføring, som kan føre til forstoppelse mm. De fleste børn er ikke klar til at begynde før de er mindst to år.

Det er en god ide at begynde hjemme, og når det går godt, kan vi stille og rolig introducere toilettet hos os.

Hygiejne:
I Minihaven er vi meget bevidste om hygiejne, da denne er med til at mindske smittefarer for forskellige sygdomme, derfor bruger vi engangshandsker samt engangsunderlag ved bleskift.

• En lukket Facebookgruppe for forældre, hvor vi mindst en gang om ugen lægger billeder og videoer ind af børnene, så I kan følge med i, hvad vi har lavet i løbet af ugen.

• For os er barnet i centrum – så et tæt samarbejde med jer forældre er af stor betydning. Det er vigtigt, at vi deler stort og småt omkring jeres barn. På den måde ved vi hele tiden, hvad der sker, og kan være fælles om, at jeres barn trives og har det godt.

• Sidst med ikke mindst er nærhed, knus, kram og omsorg en vigtig del af hverdagen hos os.