Sygdom

Minihaven kan ikke tage imod syge børn. Dette er mest hensigtsmæssigt for både det syge barn og de andre børn i Minihaven. Dels pga. smitterisiko og dels pga. af at et sygt barn har et større behov for omsorg, opmærksomhed og ro.

Ved øjenbetændelse, skoldkopper og lignende sygdomme, må barnet først komme, når der ikke længere er smittefare.

I forbindelse med feber, skal denne være under 37,5 i et døgn før godkendt modtagelse i Minihaven igen og kan deltage i en alm dag
Vi følger sundhedsstyrelsens vejledningen i forhold til syge børn i dagtilbud:
https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/~/media/FC52A31AC07E484793B3EE2E5950A9A5.ashx

Hvis jeres barn er syg, bedes i give besked inden kl. 7.30 Af hensyn til planlægning af dagen.
Raskmelding af barnet skal ske dagen før inden kl 16.
Bliver jeres barn syg, mens det er i Minihaven, bliver i kontaktet, så i kan komme og hente jeres barn.

Skulle en af os blive syge, har vi ansat vikarer så børnene skal ikke i gæstepleje, og i er sikre på at få jeres barn passet i Minihaven

Forsikring

Hvis I ikke allerede har gjort det, så kan I tegne en ulykkesforsikring for jeres barn, inden barnet starter her i dagplejen.